Faktoring jako rozwiązanie finansowe dla firm

W pierwszym kwartale bieżącego roku firmy raportujące do Polskiego Związku Faktorów sfinansowały wierzytelności na kwotę łączną – 53 mld zł, czyli 25 % wzrost obrotów liczonych rok do roku. Dynamikę na poziomie niemal 28% wypracował Eurofactor Polska SA. Przedsiębiorcy najczęściej wybierają faktoring pełny, który zdejmuje z przedsiębiorcy ryzyko niewypłacalności kontrahentów.
Faktoring lekarstwem dla firm
Ta forma finansowania wierzytelności jest rozwiązaniem problemów z zatorami płatniczymi. Faktoring oferuje bowiem możliwość zamiany należności na gotówkę – faktor nabywa od przedsiębiorcy faktury dotyczące wykonanych usług, udzielając z tego tytułu potrzebnego finansowania, co oznacza natychmiastowy wpływ gotówki. Co więcej, faktor zajmuje się administrowaniem wierzytelnościami, prowadząc tym samym bieżącą kontrolę należności od kontrahentów.

„Prowadzone od 2015 roku przez EFL cykliczne badania „Barometru EFL” wskazują na rosnącą rolę faktoringu jako źródła zewnętrznego finansowania, po które sięgają małe i średnie przedsiębiorstwa. Faktoring, obok kredytu bankowego, powoli staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwach. Jest bowiem usługą przeznaczoną dla firm, które posiadają stałą grupę odbiorców, gdzie odbywa się sprzedaż towarów i usług z odroczoną płatnością. Firm, które oczekują szybkiego dostępu do kapitału obrotowego oraz chcą zdyscyplinować swoich odbiorców- wyjaśnia Stanisław Atanasow prezes zarządu Eurofactor Polska SA.

Z najnowszego badania „Barometru EFL”wynika, że po faktoring najczęściej sięgają firmy średnie. W firmach zatrudniających od 50 do 249 pracowników po faktoring sięga 8,3 proc. firm. Ponad 88,3% inwestycji finansowanych jest ze środków własnych, kredytem posiłkuje się 69,2 proc. przedsiębiorców, leasingiem 65,8 proc. Małe firmy (10-49 pracowników) nadal finansują się głównie środkami własnymi. Korzystanie z tego instrumentu deklaruje blisko 88,9% badanych. Z kredytu i leasingu korzysta odpowiednio 48,2 % i 53,6 % przedsiębiorców, a po faktoring sięga blisko 8% z nich.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 19-27 kwietnia 2018 r.
Maja Lidke