Jak zostać trenerem personalnym, coachem?

Pierwszym faktem, o którym należy wspomnieć przy omawianiu kwestii zawodowych, jest dokument ustawy deregulacyjnej, który obowiązuje od 2013 roku i znacząco zmienia instytucję zawodu coacha i trenera. Najważniejszym postanowieniem jest to, że brak tutaj dodatkowych wymagań, czyli trenerem personalnym może zostać każdy, kto wyrazi taką chęć. Nie trzeba w tym celu legitymować się zdobyciem żadnego szczebla w drabince naukowej.

Kim zatem jest taka osoba, czym właściwie się zajmuje? Bardzo trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo obecnie coach i trener personalny to zawody mocno łączące się i przenikające nawzajem. Teoretycznie trenerem jest człowiek, który pracuje indywidualnie ze swoim klientem, dobierając odpowiedni schemat ćwiczeń fizycznych. Dziś funkcja ta uległa znacznemu poszerzeniu, poprzez dodanie czynności związanych z dietetyką, psychologią, suplementacją i dostosowaniem wszystkich powyższych kwestii do warunków terenowych.

Swoistą ewolucję tego tematu prezentuje zawód coacha. Również w tym przypadku są przeprowadzane zajęcia indywidualne z klientem, lecz coach może działać w określonych sytuacjach także z grupą. Tym razem głównym tematem nie są ćwiczenia fizyczne, chociaż i one mogą być istotnym elementem prowadzonych działań. Coach dba o samorozwój swojego klienta, jego wiedzę w określonych dziedzinach, odporność psychiczną, umiejętność odnalezienia się w wielu sytuacjach, skuteczne działania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kwestie związane ze współpracą w grupie.

Zawody trenera i coacha są bardzo ciekawe również ze względu na ich podwaliny naukowe. Właściwie żadna, pogłębiona wiedza nie powinna być przeszkodą, a staje się jawnym atutem w pracy tych osób. Jako trener personalny dobrze jest skupić się na pozyskiwaniu wiadomości związanych ze sportem, dietetyką i psychologią. Najlepsi trenerzy najczęściej kończą akademię wychowania fizycznego, a dyplom magistra rozbudowują o szkołę podyplomową z tematyką dietetyczną.

Można też skorzystać z szerokiego pakietu kursów, które są oferowane zarówno w opcji stacjonarnej, jak i przez internet. Oznacza to, że świat profesjonalistów otworzył się też na zdolnych samouków, którzy z różnych powodów nie mogli sobie pozwolić na podjęcie kilkuletnich studiów. Jednak z kursów dokształcających warto korzystać stale i to w obu przypadkach. Wiedza zdobywana w trybie ciągłym, wciąż odświeżana i wzbogacana o nowinki technologiczne oraz zdrowotne, przekłada się na lepsze wyniki pracy z klientami.

Początkowa kariera powinna zatem zaczynać się tak, jak każda inna — od przygotowania CV, zebrania doświadczeń i osiągnięć edukacyjnych, a następnie aplikowania w kolejnych miejscach. W trakcie poszukiwań można wspierać się portalami ogłoszeniowymi, które agregują wiele propozycji. Jednym z nowych graczy na rynku jest Jobsora, czyli portal, który przebojem wdarł się do polskiej przestrzeni internetowej.
Karolina Stanek