Czy crowdfunding faktycznie działa?

Mając pomysł na biznes, w pierwszej kolejności wykonajmy biznesplan. Pozwoli on ocenić szanse powodzenia i koszty biznesu oraz myśleć o...