Czym są zasady bezpieczeństwa w energetyce?

Zasady bezpieczeństwa przy sieciach energetycznych wymuszają, aby pracownicy uzyskali stosowne uprawnienia do obsługi urządzeń. Specjaliści uzyskują świadectwa na określony czas...