Czym są sklepy pop-up store?

Zaskoczeni, urozmaicenie oferty handlowej oraz szansa na przyciągnięcie nowej grupy klientów, czyli główne korzyści z otwarcia sklepów typu pop-up.