Jak uwolnić się od firmy windykacyjnej?

Firmy windykacyjne chwytają się różnych metod, żeby zmusić dłużnika do spłaty zobowiązania. Nie tylko wysyłają systematycznie pisma, dzwonią nieustannie (z...