15 grudnia bezpłatna konferencja na temat budowania przewagi konkurencyjnej

Jak przygotować swoją organizację – jej strukturę i kadrę menedżerską – do tego, by w pełni korzystać z możliwości, jakie daje podejmowanie decyzji w oparciu o dane? Jakie są pułapki i zagrożenia, które mogą się na tej drodze pojawić? Odpowiedzi na te pytania szukać będą prelegenci podczas wydarzenia, które odbędzie się 15 grudnia w Akademii Leona Koźmińskiego przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Podczas konferencji będzie można wysłuchać czołowych ekspertów zajmujących się problematyką biznesowego zarządzania w oparciu o dane.

Dominik Batorski wyjaśni jak identyfikacja dostępnych źródeł danych i ich efektywna analiza pozwala organizacjom uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Opowie też między innymi o tym, jak zlokalizować źródła informacji i jak wdrożyć procesy, które pozwolą skutecznie gromadzić z nich dane.

Marcin Choiński opowie nie tylko o plusach, ale też o zagrożeniach, jakie dla organizacji niesie za sobą Big Data i Data Science. Omówi przykłady organizacji, które skorzystały na rewolucji Big Data, m.in. w obszarze internetu i mediów, a także jakie są najczęstsze problemy w tego rodzaju wdrożeniach, związane na przykład z kwestią prywatności danych.

Z kolei Anna Wróblewska opowie o miejscu zespołów Data Science w przedsiębiorstwie i przedstawi organizację i specyfikę ich pracy. Poda też przykłady realizacji kilku projektów z obszaru Data Science oraz pokaże, jakie wyzwania mogą czekać przy ich prowadzeniu.

W kończącym konferencję panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Czy polskie firmy gotowe są na rewolucję Big Data i Data Science?”, poza wymienionymi wyżej ekspertami, weźmie udział Jakub Nowacki, Data Scientist w SigDelta, który od 2016 roku dzieli się doświadczeniem oraz zdobytą wiedzą jako wykładowca na studiach podyplomowych Big Data realizowanych przez firmę Sages oraz Politechnikę Warszawską.

Samo posiadanie danych nie spowoduje, że od razu odniesiemy sukces. Ważna jest umiejętność ich analizowania, a także wykorzystywania w praktyce. Teraz pojawiła się realna możliwość zebrania ich odpowiedniej ilości, opracowania, przetworzenia i przede wszystkim uzyskania informacji na tyle interesujących, że stanowią one realną wartość dla biznesu. Stanowią także o przewadze konkurencyjnej na rynku – komentuje Łukasz Kobyliński, Chief Science Officer w Sages.

AGENDA WYDARZENIA – 15.12.2017
12.00 – 12.30 Rejestracja uczestników
12.30 – 13.15 Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o dane
13.30 – 14.15 Nowe możliwości i zagrożenia jakie niesie ze sobą Big Data i Data Science dla organizacji
14.30 – 15.15 Biznes oczami Data Scientist – jak zorganizować współpracę
15.30 – 16.30 Czy polskie firmy gotowe są na rewolucję Big Data i Data Science?
16.30 – 17.30 Networking

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:
http://sages.com.pl/data-science-w-zarzadzaniu/
Tadeusz Zieliński