Magnez lekiem na zmęczenie i wiele chorób

Życie w biegu, szybkie działania to konieczność w obecnych czasach. Musimy pogodzić sprawy prywatne z zawodowymi. Podejmujemy wiele wyzwań, bo zmusza nas do tego życie. Jest to trend XXI wieku. Problem w tym, że zaczyna niekiedy brakować sił i energii. Czujemy jak uchodzi z nas powietrze. Warto poszukać wsparcia w codziennych zmaganiach. Tym wsparciem może okazać się magnez.

Magnez jest pierwiastkiem życia,odpowiada za aktywację 300 enzymów, biorących udział w połowie znanych reakcji metabolicznych .Uczestniczy w licznych szlakach metabolicznych białek, kwasów nukleinowych, węglowodanów i tłuszczów. Większość magnezu znajduje się w tkankach, mających wysoką aktywność metaboliczną: układ nerwowy, mięsień sercowy, wątroba, przewód pokarmowy. W każdym z tych układów ma on do wykonania określoną rolę.

W przypadku układu nerwowo – mięśniowego zmniejsza pobudliwość, zarówno na drodze ośrodkowej, jak i obwodowej, sercowo-naczyniowego – wywiera m.in. wpływ ochronny na serce, przeciwdziałając niedotlenieniu i niedokrwieniu. Dla układu kostno-stawowego to element niezbędny dla rozwoju i mineralizacji kości, gdzie aktywuje i inicjuje wykorzystanie witaminy D, zaś w przypadku układu immunologicznego – zapobiega spadkowi odporności, przeciwdziała stresom, niedotlenieniu, uczuleniom.
Ze względu na tak istotną rolę, jego niedobór powoduje konkretne objawy ze strony wybranych układów.

W przypadku ośrodkowego układu nerwowego, będą to m.in.: zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci, podatność na zmęczenie, obniżenie nastroju, depresja, stany lękowe, obwodowego układu nerwowego – kurcze mięśni i osłabienie siły mięśniowej, ruchy mimowolne. Ze strony układu sercowo-naczyniowego mogą pojawić się m.in. kołatanie serca, arytmia, częstoskurcz, migotanie czy skłonność do zawału, nadciśnienia, miażdżycy czy nadkrzepliwości. Układ kostno – stawowy na niedobór zareaguje starzeniem się kości ze zwolnieniem kostnienia, nieprawidłową mineralizacją kości czy osteoporozą. Innymi objawami niedoboru mogą być również m.in.: napady duszności z hiperwentylacji, nudności, brak łaknienia. Stosowany jednak wg wskazań i zaleceń, pozwala utrzymywać prawidłowe jego stężenie, wg zapotrzebowania organizmu.
Aleksandra Błaszczyk