Program edukacyjny„5 porcji zdrowia w szkole” odniósł sukces

Sukcesem zakończył się program „5 porcji zdrowia w szkole” . Program skierowany był do szkół podstawowych w całej Polsce, aby zwrócić szczególną uwagę na edukację najmłodszych w zakresie zrównoważonej diety, bogatej w warzywa, owoce oraz soki.
Dzięki udziałowi w programie możliwe było zwiększenie świadomości dzieci, na temat znaczenia zbilansowanego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca warzyw, owoców oraz soków w codziennym jadłospisie. Program dla szkół był częścią VII edycji kampanii „5 porcji warzyw owoców lub soku”, zgłosiło się ponad 5000 placówek.

5 porcji zdrowia w szkole
„5 porcji zdrowia w szkole” to program edukacyjny wspierający nauczycieli w przekazywaniu wiedzy na temat zasad właściwego żywienia, szczególnie na temat istotnej roli warzyw, owoców, a także soków w codziennej diecie. W ramach programu skierowanego do uczniów klas II i III szkół podstawowych z całej Polski nauczyciele otrzymali zestaw materiałów edukacyjnych opracowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi żywieniowymi m.in. sformułowanymi perz Instytut Żywności i Żywienia, które umożliwiły nauczycielom przeprowadzenie angażujących zajęć tematycznych.Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród edukatorów szkolnych jak i samych dzieci, co m.in. potwierdza liczba szkół, które wzięły w nim udział – zgłosiło się ponad5000 placówek. – Tak wysoka liczba zgłoszeń może świadczyć o tym, że tematyka zdrowia i właściwego odżywiania jest bardzo ważnym elementem edukacji prowadzonej przez nauczycieli.Niestety przekazywanie informacji wynikających z podstawy programowej nie zawsze jest wystarczające. Dlatego właśnie program „5 porcji zdrowia w szkole” był propozycją rozwiązania tego problemu, stanowiąc wsparcie dla nauczycieli szukających inspiracji w kwestii kreatywnego przekazania wiedzy żywieniowej swoim uczniom – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Edukacja żywieniowa od najmłodszych lat
Duże zainteresowanie programem zarówno edukatorów szkolnych jak i instytucji, które udzieliły patronatu honorowego nad wydarzeniem (m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka), podkreśla, że edukacja żywieniowa od najmłodszych lat jest istotnym tematem debaty publicznej i powinna stać się stałym elementem edukacji już od pierwszych klas. – W tej edycji kampanii „5 porcji warzyw, owoców lub soku”nauczyciele i dyrektorzy, dzielili się wiedzą dotyczącą roli warzyw, owoców oraz soków, także w opakowaniach kartonowych, z uczniami,przyczyniając się do bardziej efektywnego popularyzowania wiedzy na temat znaczenia tych produktów w codziennej diecie. Tym samym, zwrócona została uwaga, jak ważne jest kształtowanie właściwych postaw żywieniowych już od wczesnych lat. Bowiem połączenie edukacji żywieniowej i prawidłowych nawyków u dzieci zaprocentuje korzyściami zdrowotnymi w ciągu całego życia i może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia naszego społeczeństwa, poprzez zmniejszenie skali chorób–dodaje prof. dr hab. Krystyna Gutkowska.

Teoria w praktyce
Pomimo sukcesu tej edycji kampanii i dużego zainteresowania programem dla szkół, wyzwaniem nadal pozostaje, codzienne stosowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i w konsekwencji przestrzeganie ich na przestrzeni całego życia. – Przekształcenie wiedzy żywieniowej w codzienny nawyk wdrażany w ramach diety stanowi wyzwanie dla wszystkich, którzy się z tym zmagają.

Dostrzegając potrzebę wprowadzenia realnej zmiany w życie, wszelkie działania pokazujące sposoby na wdrażanie w codzienność właściwych postawy żywieniowych już od najmłodszych lat stanowią przedmiot kolejnej, VIII już edycji programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”– podsumowuje Barbara Groele, Sekretarz Generalny KUPS.
Julia Walczewska