Konkurs e-Pionier dla Programistów – nabór trwa

Nabór do III konkursu „E-Pionier” trwa. Organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz agencja wykonawcza Ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Twórcy projektów, którzy wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), będą walczyć o dofinansowanie w wysokości 25 mln zł.
Konkurs „e-Pionier” jest inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz agencji wykonawczej ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc utalentowanym programistom w realizacji pomysłów rozwiązujących ważne problemy społeczne i gospodarcze. Dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych mają one szansę stanowić przełom w podnoszeniu jakości życia całego społeczeństwa.

Łączymy naukowców i przedsiębiorców z jednostkami samorządowymi i instytucjami publicznymi, aby wspólnie odpowiadali na konkretne zidentyfikowane wcześniej problemy, istotne dla lokalnych społeczności lub wybranych grup społecznych. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach nauki, zespoły badawcze mogą tworzyć rozwiązania przyszłości, podnoszące w rezultacie komfort życia całego społeczeństwa i jednocześnie pomagające im samym rozwijać spółki technologiczne. Takie projekty to dobry sposób na rozbudzanie apetytu na przedsiębiorczość wśród naukowców – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Gdy problem tworzy rynek
Konkurs e-Pionier realizowany jest w formule zamówień przedkomercyjnych (PCP – ang. pre-commercial procurement). Oznacza to, że podmiot zamawiający określa konkretny problem, na który nie ma dostępnego na rynku rozwiązania. Nowością w trzeciej edycji e-Pioniera jest rozszerzenie katalogu podmiotów mogących zgłaszać problemy społeczno-gospodarcze. Zamawiającym mogą być instytucje sektora publicznego i podmioty działające prospołecznie (fundacje, stowarzyszenia, podmioty komercyjne). NCBR zatem nie tylko przekazuje środki na jego rozwiązanie, ale równocześnie stymuluje rozwój nowych technologii służących społeczeństwu.

W dwóch edycjach konkursu e-Pionier przeznaczyliśmy na wsparcie ponad 400 programistów w interdyscyplinarnych zespołach blisko 81 mln zł. Najnowsze dane wskazują, że pracują oni nad rozwiązaniami około 40 problemów , mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. Wsparcie akceleratorów, oprócz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, pozwala również uczestnikom na rozwinięcie własnych spółek technologicznych.

W praktyce Centrum wyłania wyspecjalizowane podmioty, tzw. akceleratory, które kojarzą instytucje publiczne z zespołami interdyscyplinarnymi, mającymi kompetencje, by osiągnąć sukces. Akceleratory pomagają zweryfikować najciekawsze projekty pod kątem technologicznym i biznesowym, a następnie wspierają ich rozwój. W trzeciej edycji konkursu akceleratory powalczą o 25 mln zł na rozwój najciekawszych i najbardziej obiecujących projektów. Dodatkowo, pracujące nad rozwiązaniami zespoły programistów uzyskają wsparcie na weryfikację technologiczną i biznesową swoich pomysłów, doradztwo w zakresie technologii, designu, prawa własności intelektualnej, a nawet mentoringu i rozwoju kompetencji poprzez warsztaty, seminaria czy wizyty studyjne. Dzięki pracy w interdyscyplinarnym zespole pod okiem mentora uczestnicy programu zdobędą cenne doświadczenie wysoko cenione w biznesie.

Cyfrowe rozwiązania podnoszące komfort życia
Poprzednie edycje konkursu e-Pionier pozwoliły rozpocząć prace m.in. nad: urządzeniem do pomiaru jakości powietrza atmosferycznego pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10 (problem zgłoszony przez Gminę Rumia), platformą do pionowego lądowania dronów na nierównym bądź pozostającym w ruchu obiekcie (Centrum Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie) czy oprogramowaniem pozwalającym personelowi na oddziałach SOR i Intensywnej Terapii na komunikację pozawerbalną z pacjentami (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku).

Cyfrowa Polska
Konkurs e-Pionier realizowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Celem całego Programu, oprócz zwiększania dostępu do sieci szerokopasmowych i wdrażania systemów umożliwiających załatwianie coraz większej liczby spraw urzędowych on-line, jest wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów. Aby w pełni wykorzystać szanse, jakie dają nowe internetowe rozwiązania, z POPC finansowane są także działania pomagające odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości osobom, które mogą mieć z tym problemy, np. w wieku 50+ lub niepełnosprawnym.
źródło: newsrm.tv