Praca sezonowa a tymczasowa

Praca sezonowa a tymczasowa - jakie są różnice

Czym się różni praca sezonowa a tymczasowa, warto wiedzieć, ponieważ wiele osób uważa, że są to synonimy. Nie jest to prawdą, poza podobieństwami z krótkim czasem pracy. Różnica jest w formie zatrudnienia.

Praca sezonowa a tymczasowa – różnica

Pogoda jest sprzyjająca, więc restauracje uruchomiły ogródki, a hotele przyjmują rezerwacje noclegów. Rusza też sezon budowlany, w związku z którym polscy pracodawcy myślą o zatrudnianiu sezonowych pracowników sezonowych, by poradzić sobie z „pikiem” w branży. Jest to możliwość, by pracownicy mogli dodatkowo zarobić.

Praca tymczasowa, czyli dorywcza to kolokwialne określenie krótkoterminowych form zatrudnienia.  Nie jest pracą sezonową, ponieważ między nimi występują różnice, a podstawową jest liczba stron podpisywanej umowy.

Podstawa prawna pracy sezonowej i tymczasowej

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) zawiera szczegółowe regulacje dotyczące formy zatrudnienia.  Zawsze występują 3 podmioty: agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy.

Natomiast praca sezonowa nie posiada prawnej definicji. Jest jednym z rodzajów zleceń tymczasowych i może trwać przez ustalony okres. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego
z dnia 3 kwietnia 1986 r. (II URN 20/86), to taki rodzaj pracy, na który jest zapotrzebowanie wyłącznie przez krótki czas związany z określoną porą roku.

Praca sezonowa – zalety

Praca okresowa jest to doskonała okazja do zdobycia dodatkowego zarobku lub nabycia doświadczenia, przez pracowników. Pracodawcy z kolei, mają możliwość poradzenia sobie w okresie zwiększonej intensywności pracy. W pracy sezonowej dostępne są różnorodne stanowiska od kelnera, sprzedawcy, ogrodnika, czy zbieracza truskawek po przewodnika turystycznego, animatora dla dzieci czy kasjera. Również zwiększa się zapotrzebowanie na osób świadczących usługi takie jak sprzątanie czy gotowanie w wakacyjnym czasie.  

Większość z tych pozycji nie wymaga wysokich kwalifikacji ani bogatego CV, (w niektórych przypadkach w ogóle nie prosu się
o CV) a to czyni je idealnym wyborem dla osób szukających elastycznych opcji zatrudnienia. Praca sezonowa może też stanowić doskonałą okazję do zdobycia doświadczenia, zwiększenia dochodów lub po prostu podjęcia pracy w interesującej branży.

Prawa i obowiązki, o których warto wiedzieć

Przed rozpoczęciem wykonywania zadań, pracodawcy zamierzający zatrudnić pracowników, często wybierają bardziej elastyczne i terminowe formy świadczenia pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zawierając umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Najczęściej praktykowane jest zawieranie umów sezonowych na czas określony. Pozwala to na ograniczenie sporów dotyczących oznaczenia okresu początkowego i końcowego sezonu. W umowie takiej należy zawrzeć stwierdzenie, iż jest to umowa sezonowa i należy określić ramy jej trwania.  Taki rodzaj umowy może być stosowany tylko przy pracach, które nie mają ciągłego charakteru.

Należy zwrócić uwagę na lokalne przepisy dotyczące zatrudnienia sezonowego, gdyż procedury mogą się tu różnić w zależności od kraju i branży. Warto skonsultować się z potencjalnym pracodawcą, aby uzyskać informacje na temat warunków pracy oraz oczekiwań w danej branży, w której planuje się podjąć zatrudnienie.

Praca sezonowa a tymczasowa – wsparcie agencji pracy

W przypadku potrzeby wsparcia w kwestiach związanych z zatrudnieniem, można rozważyć skonsultowanie się z agencją pracy tymczasowej.  Z jej usług na pewno warto skorzystać, jeśli chce się „mieć z głowy” wszelkie formalności lub gdy jest się obcokrajowcem, który nie zna lokalnego rynku pracy. Agencja zajmie się pośrednictwem w zatrudnieniu, dopilnowaniem umowy, formalności z prawnej strony, a czasem nawet zorganizuje transport i zakwaterowania. Odpowiada też za wypłatę wynagrodzenia czy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne. A w przypadku zainteresowania pozostania na terenie kraju – podejmie się organizacji przedłużenia legalnego pobytu wraz
z dopasowaniem pracy tymczasowej na dłuższy okres.

Aby skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej, należy uwzględnić na piśmie szereg istotnych informacji. Ważne, by określić preferowany rodzaj pracy, swoje doświadczenie i umiejętności, wymagane kwalifikacje potrzebne do wykonywania zawodu, przewidywany okres zatrudnienia tymczasowego oraz wymarzone miejsce pracy. To pozwoli pracownikom Agencji na jak najlepsze dopasowanie kandydata do pracodawcy.

Jak wybrać Agencję Pracy?

Na pewno to, co zalecam, to zweryfikowanie wiarygodności Agencji – zwraca uwagę Iryna Miłkowska z Grupy VIPoL. Przed podpisaniem umowy z agencją, warto upewnić się w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, czy posiada ona certyfikat potwierdzający wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji.

Warto też upewni się co do standardów pracy agencji, a także sprawdzić jakość świadczonych usług.  Równie ważne jest dokładne zapoznanie się z umową pomiędzy pracownikiem a Agencją. Przedstawicielka podkreśla, że należy pamiętać, że pracownik tymczasowy musi być traktowany równorzędnie z pracownikami stałymi w zakresie warunków pracy i innych aspektów zatrudnienia. Maria Poławska