Inteligentny system wideo w przedsiębiorstwach

Wdrożenie inteligentnego systemu wideo ma pomóc przedsiębiorstwom, które ponoszą szkody z powodu pożaru, włamania lub wandalizmu.

Inteligentny system to taki, który automatycznie i w czasie rzeczywistym analizuje rejestrowany przez kamery obraz. Zakres analizy zawsze zależy od indywidualnych potrzeb: może to być detekcja ruchu, dźwięku lub bardziej zaawansowana jak zapalenie ognia, zliczanie ludzi czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych.

Mimo iż obecnie w wielu organizacjach nagrywa się ogromne ilości materiału wizyjnego, z powodu braku czasu jedynie jego ułamek jest poddawany przeglądowi. W konsekwencji niepożądane zdarzenia i czynności pozostają niewykryte, a podejrzane zachowania nie są zdiagnozowane na czas, tak więc nie da się zapobiec występowaniu istotnych incydentów.

– Inteligentne systemy wideo pozwalają automatycznie analizować całość nagranego materiału i redukują ogromną liczbę fałszywych alarmów. Analiza obrazu sprawia, że system staje się o wiele bardziej niezawodny i wszechstronny oraz pozwala znacznie zmniejszyć obciążenie personelu – tłumaczy Piotr Bettin, Business Development Manager ds. inteligentnych systemów wideo w firmie Konica Minolta Business Solutions Polska.

Na początku 2016 roku Konica Minolta zakupiła większościowy udział w obecnej od 18 lat na rynku inteligentnych systemów wideo firmie Mobotix – jedynym producencie, który tworzy nowe urządzenia wyłącznie w swojej fabryce zlokalizowanej w Niemczech. Dzięki współpracy udało się połączyć technologie kamer sieciowych i VMS (zdecentralizowane przetwarzanie) z systemem detekcji obrazu stworzonym przez Konica Minolta.

Opracowane rozwiązania znajdują zastosowanie między innymi w:
– biznesie – wycena powierzchni najmu na podstawie obserwacji liczby odwiedzających, systemy opłat parkingowych rozpoznających tablice rejestracyjne;
– bezpieczeństwie – bieżąca analiza, wykrywanie i powiadamianie o możliwych zagrożeniach, śledzenie ścieżki pasażerów na lotniskach;
– przemyśle – nadzor procesów, weryfikacja linii produkcyjnej, kontrola czasu pracy;
– logistyce – śledzenie przesyłki, dokumentacja, monitoring procesów magazynowych, weryfikacja nieprawidłowości;
– sprzedaży – śledzenie ścieżki zakupowej, poznawanie zachowań klientów, monitorowanie interakcji z obsługą;
– marketingu – wyświetlanie spersonalizowanych reklam pod względem demograficznym, optymalizacja powierzchni wystawowej,
– przekaz na żywo.– Inteligentne i autonomiczne kamery sieciowe są w coraz szerszym zakresie instalowane na całym świecie, zapewniając ochronę lotnisk, stadionów piłkarskich czy więzień. Pomagają również monitorować zakłady produkcyjne, celem poszukiwania innowacji w zakresie zarządzania przepływem pracy, a nawet wspierać opiekę pielęgniarską dla osób przebywających w ośrodkach medycznych – dodaje Bettin.

W jednym obiekcie kamery mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie – np. przeprowadzać wideoweryfikację procesów produkcyjnych i jednocześnie obsługiwać logistykę. Z punktu widzenia korzyści biznesowych inwestycja w inteligentny system wideo ma szansę zwrócić się znacznie szybciej niż standardowe systemy monitoringu, ponieważ pokrywa wiele obszarów.

– Rozwiązanie jest skalowalne i przyszłościowe – nawet za 5 lat możliwe będzie rozszerzenie istniejącego systemu, wprowadzenie poprawek lub zwiększenie funkcjonalności o nowe obszary – podsumowuje Bettin.
źródło: newsrm.tv