Łódź Design Festival – 18-28 maja 2023

Łódź Design Festival zaprasza wydarzenie

Łódź Design Festival odbędzie się w dniach od 18 do 28 maja 2023, pod hasłem: „Future Perfect”! To wyjątkowe wydarzenie skupia wokół siebie rodzimych projektantów i producentów związanych z branżą kreatywną, ale też wszystkich miłośników dobrego designu.

Czym jest Łódź Design Festival

Łódź Design Festival to wydarzenie, które organizowane jest od 2007 roku. Stanowi forum wymiany doświadczeń dla projektantów i firm. Jego celem jest odkrywanie i promowanie młodych talentów oraz prezentowanie kierunków rozwoju projektowania szerokiemu gronu odbiorców. W jego ramach odbywają się konkursy. Must have wyróżnia najlepsze polskie produkty. Natomiast make me!, promuje młodych, zdolnych designerów. Stałym punktem festiwalu jest także Archiblok, podczas którego eksperci i ekspertki zajmujący się architekturą i urbanistyką prezentują najciekawsze aspekty swojej pracy zawodowej, by następnie wziąć udział w porywającej dyskusji. Łódź Design Festival to także możliwość zgłaszania własnych propozycji do programu festiwalu. Daje ją open programme, dzięki któremu własne pomysły mogą przesyłać indywidualni twórcy, ale też instytucje, stowarzyszenia, fundacje, szkoły, galerie etc. Zgłoszenia do plebiscytu must have i na open programme przesyłać można już tylko do 15 lutego.

Tych stałych elementów programowych, cieszących się popularnością i będących już znakami rozpoznawczymi ŁDF, nie zabraknie także podczas tegorocznej edycji. Poza nimi ideę przyświecającą każdej edycji Łódź Design Festival i prezentowanych podczas niej wystaw wyraża ogłaszane corocznie hasło przewodnie. W tym roku jest nim „Future Perfect”!

Łódź Design Festival – 18-28 maja 2023 – Future Perfect jako hasło przewodnie

Nie ma chyba nikogo, kto nie zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość. Żyjemy w czasie pełnym niepewności, a jednocześnie coraz to nowszych możliwości i niezmierzonych szans. Dzięki postępowi technologicznemu i naukowemu mamy nadzieję na lepsze jutro – wierzymy, że w niedalekiej perspektywie znajdziemy skuteczne rozwiązania dla globalnych problemów, jak zmiany klimatu czy konflikty społeczne – mówi Michał Piernikowski, dyrektor festiwalu. UNESCO wskazuje, iż „Future Literacy”, czyli kompetencje związane z myśleniem o przyszłości, to niezwykle istotne umiejętności.

Organizacja wzywa, by używać przyszłości do naprawiania teraźniejszości. Dyskusje i wyobrażenia o takiej możliwości będą głównym tematem wystaw i rozmów podczas Łódź Design Festival 2023. Wraz z zaproszonymi twórcami oraz widzami będziemy zastanawiać się nad różnymi scenariuszami losów świata w skali makro, ale i na poziomie projektowania naszych miast, najbliższych relacji czy tworzenia lepszej rzeczywistości dla przyszłych pokoleń. Podczas najbliższej edycji Łódź Design Festival, zadamy pytanie, czy zamiast przewidywać możemy spróbować naszą wspólną przyszłość zaprojektować.

Future Perfect – odwoływanie się do wizji świata

Hasło Łódź Design Festival odwołuje się do jednostki, ale i całego społeczeństwa, by podejmować działania ze świadomością ich późniejszych efektów. Tegoroczny festiwal stanie się narzędziem, które pozwoli każdemu na wybranie jednej (a może kilku?) spośród prezentowanych wizji, ale również na budowanie własnych, pozytywnych przyszłości. Działania w ramach Łódź Design Festival 2023 będą mieć za zadanie zaprezentować rzeczywisty wpływ, jaki mamy na życie i świat w przyszłości, z uwzględnieniem potencjalnych zmian i wyzwań, których nie potrafimy teraz przewidzieć. Dzięki interdyscyplinarnej współpracy ekspertów z różnych dziedzin, takich jak nauka, sztuka, technologia, biznes, socjologia oraz design mamy jednak szansę na stworzenie przyszłości zrównoważonej pod względem dbałości o środowisko i dostosowanej do istniejących potrzeb. A może i takiej, która sprosta naszym marzeniom?

Tematyka wystaw głównych Łódź Design Festival

Czy przyszłość już to jest i czy możliwe jest miasto idealne, to tematyka wystaw głównych festiwalu. Także główne wystawy oscylować będą wokół tematyki przewodniej festiwalu i poświęcone będą naszym wyobrażeniom o życiu w przyszłości. „Przyszłość tu jest”, pierwsza z wystaw, wskazuje na to, jak nasze wyobrażenia o przyszłości wpływają na projektowanie rozwiązań, z których korzystamy współcześnie. Jak projektujemy swoją przyszłość pracy, dbania o siebie, podróżowania czy spędzania czasu wolnego? Jak nasze wizje przyszłości determinują teraźniejszość? Z kolei drugi projekt, poświęcony jest naszym wyobrażeniom o tworzeniu miasta doskonałego – to refleksja o zmianach, jakie zachodzą we współczesnych metropoliach. Jakie będą miasta idealne – miasto ogród, smartcity czy może miasto 15-minutowe?

„Miejskie szlajanki” – nowy sezon podcastu „Różne Reczy”

Miasto jest także głównym tematem nowego sezonu podcastu „Różne Rzeczy”, który od lat realizowany jest w ramach Łódź Design Festival. Tym razem przestrzeń audialną przejmuje Dawid Furkot. Z zawodu i wykształcenia jest fotograf,em współautorem festiwalowych fotorelacji. To także pasjonat i baczny obserwator miejskiego życia. Dawid w ramach cyklu „Miejskie szlajanki” zabierze słuchaczy na spacer w towarzystwie dziennikarzy, architektów, różnych interesariuszy związanych z miastem. Zgodnie z jego ukochaną maksymą: eksperyment jest naszym obowiązkiem. Przez kolejne 10 odcinków będzie przyglądać się miastu z różnych perspektyw, poszukując mądrości w bogactwie doświadczeń swych rozmówców. Wszystkie te perspektywy, mamy nadzieję, złożą się na frapujący obraz nadchodzącej przyszłości.

Nowa identyfikacja wizualna – nowa strona www i layouty

To jednak nie wszystkie nowości, jakie niesie za sobą tegoroczna edycja festiwalu. Już 13 lutego będziemy mogli zapoznać się z zupełnie nową stroną internetową Łódź Design Festival. Punktem wyjścia do zmiany identyfikacji wizualnej – nowej strony internetowej i layoutów – były wspólne działania zmierzające do określenia charakteru wizualnego wydarzenia.

Zaczęliśmy od początku – zadaliśmy sobie pytanie, w jaki sposób chcemy się komunikować i być odbierani przez publiczność festiwalu. W wyniku tych prac powstał zaktualizowany brand book. Wyznaczyliśmy logo ŁDF z jego dynamicznym sygnetem jako podstawowy znak, paletę kolorów odpowiadającą wartościom, z którymi jako festiwal się utożsamiamy oraz czytelną typografię. Sprecyzowana została też siatka pod plakaty edycyjne ŁDF, a przyjęta kolorystyka, ma uspójniać poszczególne identyfikacje – wyjaśnia Kasia Ludwisiak, graficzka ŁDF.

Stylistyka art deco

Koncepcja identyfikacji Łódź Design Festival 2023 sięga do zgeometryzowanej stylistyki art deco, syntetyzując wielokrotność prostych elementów w zbudowanie bardziej złożonej całości. Mnogość i przenikanie się form ma prowadzić wzrok odbiorcy, poprzez różne płaszczyzny i sfery, koncentrując go finalnie na haśle „future”, dzięki umieszczonemu na osi symetrii punktowi zbiegu. Sam układ może przywodzić na myśl scenę z reflektorami lub zasłonami, której głównym aktorem jest sferyczny napis „perfect”. Wybór interpretacji, czy idealna przyszłość jest dopiero przed nami, czy już minęła, zależy wyłącznie od odbiorcy. Inspirowana dawnym stylem kompozycja wybiega w przyszłość dzięki współczesnej, mocnej typografii oraz żywym kolorom.
Bartłomiej Jankowski