Czy chwilówki ulegają przedawnieniu?

chwilówki

Wielu dłużników zadaje sobie pytanie, czy chwilówki mogą ulec przedawnieniu. Chwilówki, jak każdy inny dług, podlegają przepisom prawnym dotyczącym przedawnienia. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć to zagadnienie, wyjaśniając zasady przedawnienia oraz ich znaczenie w kontekście pożyczek krótkoterminowych.

Czym jest przedawnienie?

Przedawnienie to instytucja prawna, która określa czas, po którym wierzyciel traci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconego długu w drodze sądowej. Oznacza to, że po upływie określonego czasu dłużnik nie jest już zobowiązany do spłacenia długu, jeśli wierzyciel nie wszczął odpowiednich działań.

Terminy przedawnienia dla chwilówek

W polskim prawie zobowiązania wynikające z umów pożyczki, w tym chwilówek, ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat. Jednak termin ten liczy się od dnia, w którym roszczenie mogło być dochodzone, czyli zazwyczaj od dnia, gdy dług stał się wymagalny.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia może zostać przerwany w kilku okolicznościach. Najczęstszą jest uznanie długu przez dłużnika, np. w formie pisemnej lub dokonania częściowej spłaty. Po przerwaniu biegu przedawnienia rozpoczyna się on na nowo, ale nie może trwać dłużej niż dwa razy okres pierwotnie przewidziany.

Skutki przedawnienia chwilówek

Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel traci prawo do dochodzenia długu w drodze sądowej. Jednakże dłużnik nadal ma „moralny” obowiązek spłacenia długu. Warto też zaznaczyć, że przedawnienie nie powoduje automatycznego wykreślenia długu z baz dłużników.

Co z chwilówkami, które zostały sprzedane innym podmiotom?

Niektóre firmy pożyczkowe sprzedają niespłacone chwilówki firmom windykacyjnym. W takim przypadku termin przedawnienia nie zmienia się, ale to nowy wierzyciel ma prawo dochodzenia długu.

Jak obronić się przed roszczeniem przedawnionego długu?

Jeśli wierzyciel wystąpi z roszczeniem dotyczącym przedawnionego długu, dłużnik ma prawo podnieść zarzut przedawnienia przed sądem. To oznacza, że musi przedstawić dowody na to, że upłynął termin przedawnienia.

Chwilówki, podobnie jak inne długi, ulegają przedawnieniu po upływie określonego czasu. Dłużnikom warto zwracać uwagę na terminy i ewentualnie korzystać z prawnych środków obrony, jeśli wierzyciel dochodzi roszczenia po upływie terminu przedawnienia. Jednakże etyka i moralność nakazują regulowanie zobowiązań niezależnie od ich przedawnienia. Szukasz bezpiecznej i szybkiej pożyczki? Sprawdź ofertę na stronie: https://www.extraportfel.pl/.