Jaki specjalistyczny sprzęt posiada rzeszowski ZOZ nr 2?

ZOZ nr 2 – placówka medyczna w woj. podkarpackim oraz jedna z większych w kraju ma najnowocześniejszy sprzęt, inwestycje i świetnie  wyniki finansowe. ZOZ prowadzony jest i nadzorowany przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie. 

Na tle aktualnych, często nagłaśnianych problemów służby zdrowia, ZOZ nr 2 wypada bardzo dobrze. Z analizy finansowej za rok 2017 wynika, że Zespół po raz kolejny odnotował dodatnie wpływy finansowe. Zostało to osiągnięte przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. ZOZ planuje kolejne zakupy sprzętu oraz inwestycje służące pacjentom.

Szeroki wachlarz usług
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej z usług ZOZ nr 2 korzysta ponad 85 tys. pacjentów. – Wachlarz naszych usług jest bardzo szeroki. Oprócz podstawowej opieki zdrowotnej zapewniamy pacjentom m.in. badania specjalistyczne, rehabilitację, usługi stomatologiczne, a w ramach zakładów opiekuńczo – leczniczych opiekę dla osób, które opuściły szpital, ale nie są jeszcze w stanie samodzielnie funkcjonować. Oprócz tego, w większości szkół powiatu obecne są nasze higienistki – mówi Ewa Skoczyńska, zastępca dyrektora ZOZ nr 2 w Rzeszowie.

Poza Rzeszowem ZOZ zarządza ponad czterdziestoma podległymi placówkami. Są wśród nich: przychodnie rejonowe, gminne i wiejskie ośrodki zdrowia, punkty lekarskie oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze, które zapewniają pacjentom jedną z największych w woj. podkarpackim liczbę łóżek (139).

W Błażowej rozpoczęto właśnie prace nad rozbudową tamtejszego zakładu. Dzięki tej inwestycji znajdzie się miejsce na kolejne 40 łóżek dla pacjentów obłożnie chorych.

Najwyższej jakości sprzęt
O skali świadczonych usług świadczą niepodważalne dane. Tylko w II półroczu 2017r. w terenowych placówkach podległych ZOZ nr 2 wykonano ponad 100 tys. badań laboratoryjnych zleconych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Oprócz tego, w Rzeszowie, zrobiono 45 tys. badań laboratoryjnych zleconych przez specjalistów.

Do badań używany jest najwyższej jakości sprzęt, co ma ogromne znaczenie dla szybkiego i precyzyjnego zdiagnozowania stanu zdrowia pacjentów. ZOZ nr 2 dysponuje np. nowoczesnym tomografem, rezonansem magnetycznym oraz rentgenem cyfrowym, dzięki którym można uzyskać zdecydowanie bardziej dokładne wyniki badań, a poza tym – tego rodzaju aparatura emituje dużo mniejszą dawkę promieniowania. Najnowszej generacji jest też sprzęt USG z opcją wykonywania echoserca. ZOZ planuje zakup kolejnego sprzętu potrzebnego do wykonywania tego rodzaju badań.

Precyzyjne wyniki badań zapewnia też laboratorium. ZOZ nr 2 dobrowolnie poddaje się ocenie dokonywanej przez obiektywne, wykwalifikowane instytucje, zarówno polskie jak i międzynarodowe. Polega to na tym, że cyklicznie wysyłane są stąd analizy badań, a zewnętrzni fachowcy oceniają, na ile zostały one wykonane szczegółowo i profesjonalnie. Taką pozytywną opinię wystawia laboratorium ZOZ nr 2 m.in. Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce w Łodzi.

ZOZ organizuje także w prospołeczne akcje dotyczące profilaktyki zdrowotnej. To okazja dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z bezpłatnych badań. Są to m.in. popularny program „Rak a Zdrowie” (badania mammograficzne) oraz akcje m.in. z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Dzień Matki Ojca oraz Dnia Dziecka.

Profesjonalne zasady działania
– Sukces tego ZOZ–u wynika z faktu, że wdrożono tutaj profesjonalne zasady działania. Nowoczesny sprzęt, szeroka oferta usług medycznych, dostosowana do potrzeb rynku, właściwy nadzór, zarządzanie oraz umiejętne gospodarowanie finansami… – mówi Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski. -To dzięki temu nasza placówka dobrze sobie radzi i skutecznie służy pacjentom.

W zakresie służby zdrowia, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, oprócz ZOZ nr 2, prowadzi także nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie.
MJ