Zrealizuj plan – unijne dotacje na lata 2021-2027

Jak starać się o dotację na start-up?

Wszystko o Funduszach Europejskich

Sięgnij na unijne dotacje, na lata 2021-2027 jest nowy budżet. Fundusze Europejskie są szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-up’ów.

W projektach zaplanowanych na lata 2021-2027 największe szanse mają firmy stawiające na innowacyjność, ale z dotacji mogą skorzystać wszystkie podmioty gospodarcze, które złożą wnioski. Jest to ogromna szansa, bo nie ma potrzeby pozyskiwać kredytu bankowego, żeby rozwijać biznes. Fundusze Europejskie są sposobnością dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na biznes, a nie mają kapitału, jak i tych, którzy planują rozwój na skalę międzynarodową. W tym celu warto zgłosić się do firmy doradczej, która zajmuje się tą dziedziną.

Czym są Fundusze Europejskie?

Fundusze Europejskie są to środki przeznaczone nie tylko na rozwój infrastruktury drogowej, szynowej i lotniczej, ale też na zmniejszenie bezrobocia i pomoc dla rejonów uboższych w krajach należących do wspólnoty.  Umożliwiają rozwój gospodarczy, poprzez wspieranie małych i średnich firm oraz rolnictwa. Mogą korzystać z dotacji osoby, które chcą wejść na rynek z innowacjami lub rozpocząć prace naukowo-badawcze. Przyznawane są na rozpoczęcie działalności dla start-up’ów oraz dla firm już istniejących, więc każdy przedsiębiorca ma możliwość starania się o przydzielenie mu środków unijnych. W ramach funduszy organizowane są też szkolenia, kursy i staże, ponieważ umożliwiają znalezienie pracy, co wpływa na zmniejszenie bezrobocia w kraju członkowskim.

Na co można uzyskać środki z Funduszu Europejskiego?

Unijne dotacje na lata 2021-2027 pozwolą dofinansować działalność gospodarczą. Fundusze Europejskie są dużym ułatwieniem. Warto sobie zdawać sprawę, że nie każdy otrzyma środki.  Przede wszystkim trzeba spełnić określone warunki, by ubiegać się o dotację bezzwrotną. Ważny jest nie tylko biznesplan, ale także wiek, rejon zamieszkania, status zawodowy, wykształcenie. Nie ma jednak ograniczeń, jeśli chodzi o sam pomysł, ponieważ można starać się o dofinansowanie na wytworzenie produktu, sprzedaż e-commerce, uruchomienie portalu internetowego czy stworzenie aplikacji. Wsparcie jest na tyle duże, że pozwala na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu czy oprogramowania oraz wypromowanie firmy. Środki przyznawane są przedsiębiorcom, którzy chcą poprawić dynamikę działania w kraju czy też wejść na rynki międzynarodowe.

Jak ubiegać się o unijne dotacje na lata 2021-2027?

Fundusze Europejskie są pożądane, ale uzyskanie ich nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba mieć gotową koncepcję na produkt czy usługę. Ważny jest biznesplan, sporządzony w sposób prawidłowy i niebudzący żadnych wątpliwości. Należy złożyć wniosek wraz z: CEIDG, KRS, opisem działalności, lokalizacją firmy, dokumentacją techniczną itd. W dopełnieniu formalności pomaga firma, która specjalizuje się w tej dziedzinie. Należy korzystać z usług doradczych, by wniosek nie został odrzucony.  Ważny jest opracowany fachowo plan na biznesplan, w którym są ujęte koszty i przewidywane zyski. Warunkiem przyznania dotacji jest poprawne wypełnienie wniosku i oczywiście wkład własny, bo maksymalnie można uzyskać 70% potrzebnych środków. Warto jednak wystąpić o ich przyznanie, ponieważ w przeciwieństwie do kredytu bankowego czy pożyczki, nie trzeba ich zwracać.

Jak wybrać dobry pomysł na biznes?

Planując prowadzenie biznesu, trzeba mieć pomysł, który ma szansę rozwoju na rynku. Można go połączyć z pasją, ale musi być realny, bo inaczej firma zbankrutuje. Dotacje unijne są oczywiście ogromnym wsparciem, ale nie zostaną przyznane, jeśli koncepcja nie będzie miała przełożenia na realia rynkowe. Warto więc dokładnie przemyśleć przedsięwzięcie, sprawdzając, czy ma szansę na powodzenie w dłuższej perspektywie czasu. Ważna jest konkurencja, dlatego warto poszukiwać innowacyjnego pomysłu. Na produkt czy usługę musi być zbyt, czyli popyt, bo bez klientów firma nie przetrwa na rynku. Komisja zajmująca się przyznawaniem środków bierze ten aspekt pod uwagę, ale też doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osoby składającej wniosek. Należy tak podejść do tematu, żeby otrzymać pieniądze na start.

Jak skontaktować się z doradcą ds. Funduszy Europejskich?

Mając opracowany plan na biznes i poszukując kapitału, warto oczywiście starać się o dofinansowanie z UE. Należy skontaktować się z firmą, która pomaga w uzyskaniu dotacji.  Punkty doradcze działają w całej Polsce, więc bez problemu można znaleźć adresy w wyszukiwarce. Wystarczy wysłać zapytanie na adres poczty elektronicznej, by uzyskać pomoc. Można też osobiście udać się do firmy w celu uzyskania dokładnych informacji. Jest to wygodne, gdy siedziba jest oddalona od miejsca zamieszkania kilkadziesiąt kilometrów lub osoba boryka się z niepełnosprawnością i nie ma możliwości dotarcia do eksperta. Współpraca zdalna lub osobista daje największe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez komisję. Przede wszystkim dlatego, że doradca pomaga przygotować skuteczny wniosek i opracować biznesplan, uwzględniając wybrany program i konkurs. Jest to najlepszy sposób, by uzyskać fundusze na rozpoczęcie, jak i na dalszy rozwój działalności gospodarczej.
Arkadiusz Malanowski