Fundusze Europejskie — zyskaj gotówkę dla swojej firmy!

Czy każda firma może dostać dotacje unijne?

Dlaczego warto starać się o Europejskie Fundusze?

Nawet najlepszy pomysł na biznes nie ma racji bytu, jeśli zabraknie środków na jego realizację. Kapitał to podstawa, żeby wejść na rynek oraz rozwijać firmę. Od wielkości wkładu, zależy wiele kwestii. Najważniejszy jest zakup profesjonalnego sprzętu, maszyn i wyposażenia, co jest zależne od profilu działalności. Każdą markę oraz jej produkt bądź usługę, trzeba wypromować. Biznes wymaga wielu inwestycji, dzięki którym można rozwinąć skrzydła i stać się konkurencyjnym.  W tym celu warto sięgnąć po Europejskie Fundusze. Aby myśleć o biznesie, trzeba mieć nie tylko pomysł, ale również kapitał. Nie mając własnych środków, można starać się o dotacje z Unii Europejskiej, będące w zasięgu ręki.

Kiedy warto sięgnąć o Fundusze Europejskie?

Prowadzenie własnego biznesu wymaga nakładów finansowych. Zależą one od profilu działalności, więc potrzebny kapitał może sięgnąć nawet kilku milionów złotych. Wszystko zależy od tego, jaki jest potrzebny sprzęt wraz z oprogramowaniem. Planując uruchomienie produkcji czy świadczenie profesjonalnych usług, niezbędne są zautomatyzowane maszyny oraz narzędzia. Konieczne jest wynajęcie lokalu, który musi niekiedy składać się z kilku pomieszczeń. Bywa, że niezbędne jest wyremontowanie wnętrz nieruchomości. To wszystko wiąże się z wysokimi kosztami, które trzeba ponieść, chcąc realizować przedsięwzięcie. Kolejnym wydatkiem, jaki należy wziąć pod uwagę, to zakup surowców i materiałów. Chcąc myśleć o sprzedaży produktów czy usług, potrzebna jest kampania reklamowa. Bez promocji marki, nie ma mowy o budowaniu bazy klientów. Wydatki na promocję zależą od zasięgu działania przedsiębiorstwa. Trzeba przygotować biznesplan, by móc określić wysokość inwestycji – dodaje ekspert. Nie mając własnych środków, warto starać się o Fundusze Europejskie.

Fundusze Europejskie czy kredyt bankowy?

Trudno jest uzyskać kredyt bankowy na start-up. Jeśli nawet zostanie przyznany, to może nie być wystarczający na pokrycie wszystkich wydatków. Kolejną wadą pożyczonych pieniędzy, jest konieczność ich zwrotu, co w przypadku nowej firmy, może być sporym problemem. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zanim przedsiębiorca osiągnie zysk, z którego będzie mógł płacić miesięczne raty, minie przynajmniej kilka miesięcy. Potrzebuje czasu na pozyskanie klientów, a żadna instytucja finansowa nie uznaje opóźnień w spłatach zobowiązań. Dlatego, kredyt bankowy może nie być dobrym pomysłem, a wręcz stanie się problemem, co zakłóci rozwój biznesu. Warto złożyć wniosek o Fundusze Europejskie, przyznawane w formie dotacji. Takie środki są bezzwrotne, nieobciążające budżetu przedsiębiorstwa. Skoro są darmowe, warto się o nie starać w momencie, gdy jest przygotowany solidny projekt. Biznesplan wymaga nie tylko ujęcia kosztów, ale też przewidywanych zysków, więc warto zlecić jego wykonanie profesjonaliście, żeby wniosek nie został odrzucony.

Jak starać się o dotacje z Unii Europejskiej?

Aby ubiegać się o Fundusze Europejskie, trzeba określić cel, na jakie mają zostać przeznaczone. Musi zostać przygotowany, wspomniany już biznesplan działalności przedsiębiorstwa. Dokument jest analizą przedsięwzięcia oraz uzasadnieniem jego celowości. Trzeba dobrze uargumentować potrzebę uzyskania wsparcia. Nie jest łatwy do sporządzenia, ponieważ zawiera konieczne wyliczenia i tabele. W tym celu należy wypełnić arkusz kalkulacyjny. Analizy i wyniki muszą być przedstawione zgodnie z zasadami, rozporządzeniami i aktami prawnymi. Wszystkie rubryki muszą być wypełnione prawidłowo, więc należy przestrzegać procedur. Firma starająca się o dotację wybiera odpowiedni program, który jest odpowiedni do profilu działalności.  Warto zawęzić specjalizację, by nie obejmowała różnych i to rozbieżnych działań. Złożone dokumenty są dokładnie sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Oceniany jest nie tylko sam pomysł, ale również możliwość jego realizacji. Warto zwrócić się do firmy, która pomoże wypełnić wniosek, będzie monitorowała, na jakim etapie znajduje się realizacja.

Jakie przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotację z Unii Europejskiej?

O dotacje unijne mogą się starać wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, profilu i wielkości firmy. Środki dostępne są dla nowych podmiotów gospodarczych, jak i istniejących na rynku od wielu lat.  Jednym słowem każde przedsiębiorstwo i stowarzyszenie skupiające firmy mogą wystąpić o Fundusze Europejskie. Dotacje z UE przyznawane są także: rolnikom, naukowcom, instytucjom, organizacjom pozarządowym.  Można wystąpić z wnioskiem na badania, innowacje, zakup sprzętu, cyfryzację, działalność ekologiczną, energooszczędne rozwiązania, ekspansje na rynki zagraniczne, rozwój firmy, tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji kadry oraz ich przekwalifikowanie, celem zmiany stanowiska pracy. Warto złożyć wniosek, bo jeśli fundusze zostaną przyznane, jest szansa zrealizowania projektu czy rozwój małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa. Pieniądze są dostępne w stosunkowo krótkim czasie, więc warto po nie sięgnąć.
Arkadiusz Malanowski