Trwa Konkurs – Nagroda Jamesa Dysona

Do kiedy trwa Konkurs Jamesa Dysona

Trwa Konkurs – Nagroda Jamesa Dysona kierowany do studentów i absolwentów inżynierii oraz projektowania. Jak powiedział Sir James Dyson – założyciel i główny inżynier, świat potrzebuje ludzi, którzy rozwiązują problemy.  Konkurs zapewnia więc zdolnym młodym ludziom platformę do prezentacji wynalazków, a nawet o wiele więcej.

Do kogo jest kierowany konkurs Jamesa Dysona?

Osoby, które chcą wziąć udział muszą być studentami kierunków inżynierskich lub projektanckich. Wystarczy, że jesteś zapisany na jeden semestr studiów licencjackich lub magisterskich w Polsce lub kraju wybranym do udziału w konkursie. Jeśli chodzi o zgłoszenia zespołowe, wszyscy członkowie muszą być zapisani w ciągu ostatnich czterech lat, przynajmniej na jeden semestr studiów licencjackich/magisterskich. Warunkiem jest, by chociaż jeden członek zespołu studiował przedmiot z zakresu inżynierii/projektowania.

Projekt jest kierowany również do niedawnych absolwentów kierunków inżynierii i projektowania. Jury wyłoni ambitne wynalazki, dotyczące kwestii globalnych, od diagnozy nowotworów po klęski żywiołowe. Na stronie internetowej https://www.jamesdysonaward.org/pl-PL/ są najczęściej zadawane pytania, więc można się z nimi zapoznać. Warto zawalczyć o zdobycie nagrody finansowej na rozwój wynalazku. Poprzedni laureaci konkursu odnieśli wielki sukces, dzięki zastrzykowi gotówki i rozgłosowi w mediach. To może dać początek Twojej karierze i pomóc w założeniu własnej firmy.

Zgłoś wynalazek, trwa Konkurs – Nagroda Jamesa Dysona

Konkurs prowadzi Fundacja Jamesa Dysona, organizacja charytatywna Sir Jamesa Dysona zajmująca się edukacją inżynierów. Jeśli masz pomysł, zaprojektuj coś, co rozwiąże problemy ludzi, z którymi borykają się w codziennym życiu. To może wynikać z Twojej frustracji lub dotyczyć kwestii globalnej, ale ważne, by rozwiązanie było skuteczne i dobrze przemyślane. Konkurs jest organizowany od 2005 roku i już wiele osób zostało wspartych nagrodami finansowymi w kwocie ponad 1 miliona funtów.  Międzynarodowy konkurs w dziedzinie projektowania i inżynierii, inspiruje kolejne pokolenie.

Zgłoszenia pomysłodawców najpierw są oceniane na poziomie krajowym przez panel sędziów zewnętrznych oraz inżyniera Dyson. Każdy kraj wybiera zwycięzcę i dwóch laureatów. Następnie spośród zwycięzców, tworzona jest lista 20. najlepszych zgłoszeń. Projekty są oceniane przez Sir Jamesa Dysona, który typuje laureatów międzynarodowych

Jakie nagrody w Konkursie Jamesa Dysona?

Kandydaci zgłaszający się za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu, powinni wyjaśnić: czym jest ich wynalazek i jak działa oraz jaki jest proces jego rozwoju. Najlepsze zgłoszenia to takie, które rozwiązują rzeczywisty problem. Należy jasno wyjaśnić przedstawione rozwiązanie i pokazać iteracyjny rozwój. Niezbędne jest też, dostarczenie dowodów na prototypowanie oraz dołączenie zdjęć pomocniczych oraz wideo.

Wysokość nagród w konkursie

  • międzynarodowi zwycięzcy otrzymują nagrody w kwotach do 151 400 zł.
  • II miejsce na arenie międzynarodowej jest nagradzane sumą – 25 200 zł.
  • każdy krajowy zwycięzca dostanie 25 200 zł.

Konkurs trwa do północy 17 lipca 2024 , jest więc jeszcze trochę czasu na wysłanie zgłoszenia. Skorzystaj z szansy na wyrobienie sobie marki jako wynalazca.
Elżbieta Mindak