Masz kredyt we frankach?

Jeżeli podpisałeś umowę kredytu we frankach szwajcarskich, zbierz dokumenty dotyczące umowy i prześlij je do nas do analizy prawnej. Umowy kredytowe różnią się między sobą nawet, gdy dotyczą tego samego banku. Analizujemy całą dokumentację bankową i na jej podstawie ustalamy, czy w Twojej umowie występują niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) i o jakie roszczenia możemy wnieść w Twoim imieniu.
Zespoły prawników i analityków bankowych, które wchodzą w skład Kancelarii Finansowo-Prawnej Arbiter S.A., po dokładnym zbadaniu umowy kredytowej sporządzą dokument, który będzie zawierać szereg informacji pozwalających na skuteczną walkę z bankiem, w tym m.in.:
– czy w dokumentacji kredytowej znajdują się niedozwolone zapisy;
– czy istnieją podstawy kierowania względem banku roszczeń;
– w jakich obszarach można składać roszczenia względem banku.
Nie czekaj tylko wyślij swoje dokumenty, gdyż masz 10 lat licząc od daty zawarcia umowy kredytowej, żeby walczyć o swoje prawa. Jedyną drogą dla skutecznego przerwania biegu okresu przedawnienie jest złożenie pozwu we właściwym sądzie.
Nasz doradca pozostanie z Tobą w stałym kontakcie:
odzyskujemyodszkodowania@poczta.pl