9 listopada w Krakowie – Ogólnopolski Kongres SMART CITY

Jedyne w Polsce wydarzenie o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas Kongresu znani eksperci i decydenci szczebla krajowego poruszą ważne oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.
Patronat Honorowy:
–  Ministerstwo Energii
–  Ministerstwo Cyfryzacji
–  Macek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
–  Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
–  Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
–  Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
–  Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego
–  Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego
–  Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Podczas najbliższej edycji kongresu, głos zabiorą m.in:
Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej, Zielony Instytut, Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego, Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie, Angelika Jarosławska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Koordynator Programu POLSKA 3.0, Andrzej Piotrowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,  Andrzej Guła – Prezes, Instytut Ekonomii Środowiska, Włodzimierz Pomierny – Ekspert, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu, Marek Mroczkowski – Starszy Konsultant, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Dr Krzysztof Buczkowski – socjolog, ekonomista, twórca i redaktor naczelny portalu www.multimodalny.pl, Łukasz Franek – Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, dr inż. Jacek Malasek – Koordynator Projektów, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Małgorzata Durda – Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o., Tomasz Dowgielewicz – Marlo Poland Sp. z o.o., Witold Kuźnicki – Dyrektor ds. kluczowych klientów, MGGP Aero Sp. z o.o., Rafał Misztalski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny – Systemy Autobusowe Sp. z o. o., Andrzej Rajkiewicz – Wiceprezes zarządu, Narodowa Agencja Poszanowania Energii i Fundacja Poszanowania Energii,  Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie,  Marta Wieciech-Kumięga – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Sącz , Jadwiga Skrobacka – Kierownik, Koordynator GIS, Biuro Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych, Urząd Miasta Kielce, Jerzy Wiatr – Prezes, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie,  Łukasz Pawlik – Zastępca Dyrektora, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Proponowana tematyka kongresu:
I. DEBATA OTWIERAJĄCA – Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​
II. SESJA PLENARNA – Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.
III. PANEL DYSKUSYJNY – Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
IV. PANEL DYSKUSYJNY Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura i transport.

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy:
władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
inwestorów krajowych i zagranicznych / – przedsiębiorców / media branżowe
organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie biznesu
źródło: newsrm.tv